ENERGETICKÝ PRŮKAZ

Co nabízíme?

Naše firma Vám vypracuje průkaz energetické náročnosti budov (PENB), který bude zhotoven dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

 

Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, která byla schválena poslaneckou sněmovnou v záři 2012, je nutnost mít od 1. ledna 2013 zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodejenákupu nebo rekonstrukce z více jak 25% obálky budovy. Průkaz informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok). V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle čehož byly budovy hodnoceny doposud), ale i za chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů.

 

Kdy  potřebuji?

Stavby, které musí mít průkaz již nyní:

Veškeré novostavby. V tomto případě se průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vystavuje ve fázi projektu. Nový dům se musí vejít do třídy A až C. Pokud stavby vyjde v horší kategorii, musí se projektová dokumentace přepracovat

 

Průkaz energetické náročnosti budov, musí být při větší úpravě již dokončené stavby. Větší úpravou se rozumí změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy, tedy např. při zateplení budovy.

 

Stavby, které průkaz budou muset mít:

Od 1.1. 2013 – při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu.
Od 1.7. 2013 – budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500m2.
Od 1.1. 2015 – stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500m2.
Od 1.7. 2015 – budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2.
Od 1.1. 2016 – při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních bytů.
Od 1.1. 2017 – stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000m2.
Od 1.1. 2019 – stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000m2.

 

Stavby, které průkaz nepotřebují:

Chaty, chalupy a další objekty k rekreaci.

Stávající samostatně stojící obchody, školy, mateřské školy, jesle, továrny a další výrobní budovy včetně zemědělských, sportoviště včetně přilehlých objektů.

 

Rozdíl mezi Energetickým štítkem budovy a Energetickým průkazem budovy:

 

Energetický štítek budovy zavádí ČSN 730540-2 a slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy, která se stanovuje pomocí požadované normové hodnoty prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla. Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku spotřebičů. Energetický štítek budovy tedy informuje o tom, zda objekt splňuje podmínky energeticky vyhovujícího objektu.
Zpracování a používání energetického štítku budovy není ze zákona povinné.

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je definován zákonem. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

 

 

 

Novinky

Přichází další povinnosti pro SVJ

Přichází další povinnosti pro SVJ

Praha, 27. srpna 2014 Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) čeká další zásadní novinka. Po změně stano...

Více
Státní energetická inspekce začala s kontrolami průkazů.

Státní energetická inspekce začala s kontrolami průkazů.

17.4.2014 SEI může udělit pokutu třeba za prodej domu bez průkazu ENB, přičemž sankce může činit 50 až 100 000 K...

Více


ISO9001 Objednat PENB

Přehled novinek

Přichází další povinnosti pro SVJ

Přichází další povinnosti pro SVJ

Praha, 27. srpna 2014 Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) čeká další zásadní novinka. Po změně stanov přichází povinnost nechat si vystavit energetický průkaz budovy. Zatímco některé mohou být zpracovány za týden, u jiných je třeba počítat i s měsícem. Pokuty za nedodržení zákona jsou až několik set tisíc.

Více
Státní energetická inspekce začala s kontrolami průkazů.

Státní energetická inspekce začala s kontrolami průkazů.

17.4.2014 SEI může udělit pokutu třeba za prodej domu bez průkazu ENB, přičemž sankce může činit 50 až 100 000 Kč. Hodnocení energetické náročnosti budov se týká stavebníků, vlastníků a provozovatelů budov.

Více
Nemá váš dům průkaz energetické náročnosti? Hrozí vám pokuta až 100 tisíc

Nemá váš dům průkaz energetické náročnosti? Hrozí vám pokuta až 100 tisíc

Po více než roce, kdy platí zákon o energetických průkazech budov, se objevují první případy kontrol u fyzických osob. Paní Pavelkové ze 10.4.2014 Stránčic u Říčan hrozí pokuta 100 tisíc korun za prodej domu bez energetického průkazu. Podobných případů může rychle přibývat. Pokuty pro fyzické osoby jsou stanoveny od 50 do 100 tisíc korun.

Více